Historie festivalu Muzika Paka v Nové Pace

výsadba © akrman.com s využitím medijních kreseb pana kováře © pavel akrman epicentrum © pavel akrman epicentrum s využitím dřevorytů TAROT Františka Štorma Motivy © Martin Stejskal; dezén – akrman – graphische clinique epicentrum – liberec Loutka © Jan Švankmajer; plakátec vysázen akrmanem z liberece © František Skála. Malba na fotografii z cyklu „Šarkové tabule“ – repro Šedá cihla 34/1993; plakátec vysázen byrokreativcem akrmanem z libereckého epicentra Medijní kresba 30. léta – ze sbírek Městského muzea v Nové Pace; plakátec vysázen byrokreativcem akrmanem z libereckého epicentra Autor loutky: © Noriyuki Sawa; dezzikn_ushnüg akrman_epicentrum

2008 — „Rozloučení s festivalem“

V roce 2008 občanské sdružení Open Art uspořádalo první ročník festivalu Muzika Paka chodící 2008 (24. května 2008). Tato pouť krajinou byla zároveň rozloučením s festivalem Muzika Paka

Projekt volně navázal na Festival Muzika Paka, který se odehrával po dvanáct let ve zdejším městečku — Nové Pace.

Rozhodli jsme se zde třináctý ročník již neuskutečnit, jelikož se domníváme, že se místo (město) za ta léta jistou strnulostí a rutinou vyčerpalo a i tvůrčí práce a spolupráce se vytrácela…

Protože nechceme slevovat z „kultury okraje“ a zařazovat stále více programových bloků přijatelných pro širší publikum, rozhodli jsme se „odejít za humna“. Nechceme skončit jako kulturní podnik v uzavřené, přestože léty snad osvědčené, formě a proto se snažíme vyvést návštěvníka do okolí, blíže živlům. A znovu tak skrze živelnost krajiny rozproudit proces tvořivosti, za pomoci zvuků, obrazů, pohybů, slov, které z krajiny čerpají.

Na pouti, která již sama o sobě možná přiměje některé festivalové návštěvníky k obětování „zaběhnutého“, budeme oslovovat několika zastaveními-setkáními v plenéru, jež by mohla být pomyslným otevřením dveří do světa vědomí o vzájemnosti života a tvorby krajiny a života a tvorby člověka (např. performance J. Šafaříka/A. Bébarové, J. Suka ve vidochovském lomu, apod.). Naší snahou je inspirovat a vést člověka k poznávání vlastního okolí i sebe sama. Krajina skrze svou živelnost dává pocítit jistou možnost volby a záleží jen na nás, zda, případně jak, ji využijeme. Pouť bude zakončena hudebně–divadelním dýchánkem za účasti A. Kroba, divadla Na tahu a kapel DG 307, Psích vojáků, Extempore a dalších.

Jde nám o setkání lidí, jejich myšlenek, nápadů a výpadů. Domníváme se, že za pomoci živlů, z kterých nejeden umělec při tvorbě čerpá, může snad návštěvník zakusit okamžik, kdy se obraz stane zvukem, zvuk pohybem a pohyb slovem. Chceme, aby návštěvník opět poznal, že jednotlivé žánry nemusí být vymezeny, ale jsou hodny prolínání a proměny.

Účastníci se také ještě více seznámí s Podkrkonoším, s územím mezi hradeckým a libereckým krajem. A místní se setkají s uměním v prostoru, kam jinak za celý rok žádný „potulný komediant“ nezavítá. Uvidíme, jak je přijmou, dle zkušenosti jsou většinou za každé obohacení tamního života vděční.

I při této akci nechceme preferovat umění jež zaplavuje sály, ale takové, které je schopno skrze své pnutí putujícímu cosi sdělit. Na okraj se dostalo třeba pod tíhou touhy po „sdělení nesdělitelného“, to ale neznamená, že je méně podstatné a hodné opomíjení. Tomuto umění chceme umožnit stát se „dveřmi“ mezi světy poznaného, k zamyšlení vedoucího a inspiraci vzbuzujícího, které se alespoň jednou do roka, kdesi v krajině snad otevírají

Festival není určen pro jasně vymezenou věkovou, minoritní či majoritní skupinu, je pro ty, kteří přijdou a budou mít odvahu a vůli vstoupit…

„Pojďte s námi za humna“, tentokráte do Borovnice.

V Borovnici v restauraci „U Myšáka“ uvidíte a uslyšíte – od 15.00 mluvené slovo režiséra „Divadla Na tahu“ Andreje Kroba a obnovenou premiéru Havlovy „Audience“ od téhož divadla. Dále od 19.00 ve vaše oko i ucho vstoupí Sváťa Karásek, Pavel Zajíček a DG 307, Psí vojáci s Filipem Topolem, Extempore s Neduhou a i něco podivného navíc.

Těšíme se, někteří vyjdou z Paky, jiní zase odjinud. Jak to tak chodí. A někteří nevyjdou vůbec, ale přesto se všichni sejdeme v Borovnici.

Začátek v 15.00 (U Myšáka), předtím je možné se zastavit ve Vidochovském lomu (po pravé straně u silnice Horka–Borovnice, nedaleko pod Šturmovým kopcem), kde můžete objevit, co sem vepsala sama příroda či lidé… Den „před“ tedy v pátek proběhne večer animovaných filmů též v restauraci „U Myšáka“ od 19.00 + hudební vystoupení.

XII. ročník – 2007

Dvanáctý ročník festivalu Muzika Paka proběhne od pátku 25. do neděle 27. května v Nové Pace.

XII.ročník festivalu, jehož prostřednictvím se neúnavně snažíme aby si při něm návštěvník více uvědomoval, že slovo je obrazem, obraz tónem a tón pohybem, a mazat tak hranice mezi žánry. Festival se po tři dny pokouší vytvořit „příjemné intimní prostředí“ malého festivalu, kde účinkující může v klidu podiskutovat s divákem. Jde nám o „intenzitu prožívaného“, ne o kvantitu či „obrázek z reklamních letáků“. Přijďte se podívat a vyzkoušet něco nového a vzdejte tak hold všem, kteří zdejší krajinou procházeli, a ta je oslovila. Těšíme se na vaši návštěvu! A na co že se můžete letos těšit?

V pátek to bude například „Filmové okénko společnosti Punk film Praha“, které představí jeden ze svých ojedinělých dokumentů z Ukrajiny Půl čtvrté. Divadlo Buchty a loutky s představením podle knihy Petra Síse: Tibet –tajemství červené krabičky (doporučujeme i pro dětské diváky). Hudební část představí zpěvačku a instrumentalistku ze Slovenska Sui Vesan a trojlístek projektů MIDI LIDI, I Love 69 PopgejůComputer Music alias jevištní chillout. A přesně o půlnoci shlédnete kultovní snímek režiséra Alexandra Jodorowského „El Topo“ (Krtek).

V sobotu ráno performeři Undo slavnostně otevřou pouliční produkcí výstavu výtvarníka Martina Zeta „Tongi–tongi“ – fotografie a videoart jednoho z nejhůře zařaditelných a dostihnutelných umělců současné české umělecké scény. Bude zahájena výstava „Medijní kresby a dokumenty o spiritismu“ (nové přírůstky muzea). Divadlo Feste z Prahy ve spolupráci s pražským klubem Roxy/NOD uvede Identita I.: Náš islám – divadelní představení hledající příčiny zhoubných mystifikací a nedorozumění především porovnáváním prezentace islámského světa v evropských masmédiích se skutečnými parametry reality. O dvanácté nám zazpívá vystudovaná operní pěvkyně a herečka Sylvie Krobová. Odpoledne začne vysílat Rádio IVO s hrou Život nedoceníš. Z pera Václava Havla představí legendární pražské Divadlo Na tahu hru Zahradní slavnost. V podvečer na Vás pak čeká Jaromír F. Typlt s Pavlem Novotným ve svém projektu „Ursonate“ aneb koncert (slov) pro dva.

Hlavní koncert: Agon Orchestra & Pavel Zajíček (DG307 Remix+hosté). Ojedinělý hudební projekt, který jste mohli vidět doposud jen v pražském divadle Archa. Slovenská kapela Sendreiovci (Kokavakere lavutára), jedna z předních romských kapel, jež vystupovala po celém světě. Na konci večera ska klasika Tleskač pilsner SKA orchestra. Zavzpomínáme i na Egona Bondyho filmem Jak to viděl Zbyňek Fišar.

V neděli proběhne tradiční pásmo animovaných filmů pro děti, tentokrát Ráno s krtkem a Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie zprostředkuje koncert duchovní hudby v podání tria Monika Chmelařová (varhany), Petra Chmelařová (příčná flétna) a Jakub Skramlík (fagot).

Doprovodné akce festivalu: výstava uměleckého kováře Jana Beka, taneční Duo Sy-k@t (Sylva Drábková+Kateřina Bednářová), loutkové divadlo Roberta Smolíka z Jičína, výstava fotografií z Maroka a výtečný čaj v místní čajovně Šen-Nung a mnohé jiné.

Podrobný program festivalu, plakát (s časy a cenami A4) Muzika Paka 2007 (PDF, 211 kB).

Zpět k navigaci.

XI. ročník – 2006

Muzika Paka… koncem května v podhůří Krkokonoš

V letošním roce se již po jedenácté setkáme s festivalem Muzika Paka, aneb „kultura okraje v kraji blouznivců“. Letos tento festival začíná v pátek 26. května a bude se programově prolínat s „Muzejní nocí“, kterou organizuje Městské muzeum v Nové Pace. Domníváme se, že je to ku prospěchu věci, obě kulturní setkání se tím vzájemně obohatí a návštěvníci z jiných míst mohou tak ještě lépe pochopit „proč zrovna zde, v tento čas“…

Festival začíná

Začínáme v 16.00 odhalením pamětní desky Ladislava Zívra (ulice Legií), při kterém promluví Phdr. Jaromír Zemina a ředitel muzea Miloslav Bařina. Poté (v 17.00) v Městské knihovně Vám představí Simona Ducháčková obor prostorové tvorby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. A v 17.30 se již můžete těšit na „Setkání s kočkou“ v tvorbě Luboše Typlta, tedy na jeho obrazy ve výstavní síni Suchardova domu. Výstavu zahájí Ondřej Anděra a zahrají Vám k tomu W.W.W.

Večerní blok „Divadlo zní“

18.00 jste pak zváni na večerní blok „Divadlo zní“, ve kterém Vám zazpívá herec Jiří Schmitzer, herec, scénárista Jan Budař a jeho Eliščin band, Krásný stěhovák a Sexuální nábytek divadla „Beruška“ a Bruno Ferrari a jeho band. Kdo vydrží ještě déle může pak zavítat do místního rock klubu a „polaskat“ se zde v rytmu „novopacké samby“, aneb „packé skupiny nadělují“ („Novopacký sběr“).

Sobotní festivalové dění

Druhého dne ráno (9.00) Vás pak probudí „Bubny v parku“, packé Yabary a její brazilské rytmy. V 10.00 se pak společně vydáme na představení divadla Poli, „Rakvičkárna“ (pozor toto představení je pro malé i velké)… A po tomto divadelním zákusku přicházejí opravdové „slovenské divadelní halušky“ v podobě představení „Šalom alejchem“ („Mier s vami“). Jde o autorskou sólovou inscenaci, díky které si Ivan Martinka odvezl z divadelních přehlídek ne jednu cenu…
Filmové Famu okénko s podtitulem „To Vám připravili bří Sukové“ na Vás pak mrkne ve 12.30. (Uvidíme jestli zamrká nebo jen mrkne…) Dívčí kvartet Psalteria, díky výrazným vokálům ne nepodobný finské Varttině aneb závan středověku v Novopackých sklepích! A „Rakvičkárna“ nám uvede i další „slovenský bonbónek“, divadelní performanci „Koupil jsem si v Ikea lopatu na vykopanie svého vlastného hrobu“ aneb „Pohlad na to, čo robia ludia“…, zprávu o našich novodobých „rituálech“ vám na pódiu přepíše „Phenomenotheatre“. 0 půl páté můžete zaskočit opět do Novopackých sklepů, kde nám Jaromír Filip Typlt řekne „několik slov“ ke své nové „hře“… A hodinu poté (v 17.30)by se měl objevit Oleg Žukovskyj, člen legendárních ruských souborů „Děrevo“ a „Formalnyj těatr“, který sem přenese trochu toho „jiného“ divadla. Možné je, že některé zaskočí, ale věříme, že mnohé vezme sebou …, třeba jen na nedělní worshop do „Bezvědomí na jevišti“.

Hlavní večerní koncert

Od 19.00 začne pak již klasický sobotní příděl zvuků, tónů a rytmů. Bude tam český „Autopilot“ ( Pavel Fajt – bicí, Ondřej Smeykal – didjeridoo) s japonskou zpěvačkou, členkou světoznámé japonské avangardní skupiny „Papaya Paranoia“ Ishimo Jumiko, dále vystoupí Genadij „Gendos“ Čamzyryn – (a jeho šamanský hrdelní zpěv z Tuvy, spolupracuje z Huun–Huur–Tu), herečka divadla Sklep a zpěvačka Monika Načeva se svým novým projektem, a patnáctičlenná rómská kapela „Čilágos“, která se po americké odmlce představí též na letošním Respectu.

Nedělní závěr festivalu

A pak již zbývá nedělě. Ráno (9.00) opět pospíchejme do kina, „promítání pro malé i velké“ a poté tentokráte do Husova sboru na Fajtův samostatný projekt. Kdo chce být v „bezvědomí“, tak Oleg jej tam v odpolední tvůrčí dílně zajisté dovede…

Kromě tohoto programového bloku můžete navštívit i mnohá jiná setkání. Díky „Muzejní noci“, která v letošní ročník mezi nás vstoupila si od 18.30 (Suchardův dům) máte možnost prohlédnout výstavu o šesti roubených kostelích, které byly počátkem minulého století převezeny do tehdejší Československé republiky. Mezi 19–22 hodinou pak jeden takový kostelík můžete navštívit na zdejším Husůvě kopci. A ve 20.00 pan ředitel muzea Miloslav Bařina zavzpomíná v „Povídání o Suchardech a Suchardově domě“. Též se zde setkáte od 19 do 22.00 s hudebním restaurátorem Ladislavem Dufkem a se ševcem, který spravuje a dělá boty… V novopacké „Klenotnici“ (přízemí budovy) pak porovnáte, co „vytavila“ příroda a co člověk aneb „Výtvarné objekty Josefa Šafaříka a Adély Bébarové (Umprum Praha) z kovu a ze skla“. Na schodišti a v prvním patře budovy bude pak pro Vás připraveno setkání s meditativními obrazy Stanislava Weigla skrze jeho výstavu „Umění dívat se“. Obě budovy muzea „Suchardův dům“ a „Klenotnici“ budete v pátek moci navštívit zdarma a to až do 22.00.

Jde o předběžný program, který byl takto stanoven v polovině dubna, proto sledujte případné změny v sekci program, případně v médiích. Vstupné na celé tři dny (permanentka) byla stanovena na 330 Kč v předprodeji a 380 Kč na místě, bude též možnost si zakoupit vstupné na jednotlivé akce. Děkujeme za pochopení.

Článek pro časopis Achát (květen 2006).

Úvodní zprávičky k XI. ročníku festivalu, Podrobný program festivalu, plakát (s časy a cenami A4) Muzika Paka 2006 (PDF, 140 kB).

Zpět k navigaci.

X. ročník – 2005

Po desáté… Muzika Paka (kultura okraje v kraji blouznivců): tento rok se divák bude moci utkat s umělci v trojbojích – Skála hudebně (Finský barock), Knižák výtvarně (Jsem taky krajinář), Nikl filmově (Tanec loutek).
Proti hudebním fajnšmekrům se postaví ukrajinský punk s folklórními prvky Haydamaky, židovský klezmer v podání slovensko srbského uskupení Preßburger Klezmer Band a hudebně divadelní performance kosmopolitního uskupení z USA Degenerate Art Ensemble.
K tomu ještě trojice tanečně–divadelních mágů – Teatr Novogo Fronta, Kristýna Lhotáková, a Robert Janč s Romanem Horákem. 3× Buchty a Loutky, dále tři vskutku neobyčejné hudební intervence Tomáše Ondůška, Afro Breaku a Jany Vébrové z větrného mlýna.
Tři budou také Mečlovy filmové soireé pro opuštěné duše. Tečku v podobě jedinečného kabaretního štyku nám vykouzlí herci Divadla Sklep – Piš Kafka piš, občanské sdružení Berkat Petry Procházkové, hudebník–básník Pavel Zajíček (2×), jednou sám a jednou s DG 307, Kočovná Divadelní Společnost Klekího Petry, La Patchanka, DOCUKU a mnozí mnozí mnozí další…
3 × 3 × 3 a 3, 3 a kde máme ty jedničky, snad v tobě, diváku i návštevníku, účastníku, vystupující, v tobě člověče. Snad samotný prolog festivalu, fotbalový mač umělců proti lidem, dvou odhodlaných desítek napoví víc.
Vždyť 10 je koneckonců jen jedna a nula. Tak po desáté s námi v kraji blouznivců, poprvé nebo…? Atp. atp.

Podrobný program festivalu 2005 (PDF, 129 kB), plakát (s časy a cenami A4) Muzika Paka 2005 (PDF, 290 kB).

Zpět k navigaci.

IX. ročník – 2004

Třikrát tři je devět… a kam dále, vždyť desatero je počátek a taky konec. Začít znova z jiné strany okraje, vždyť rybu připravíš také mnoha způsoby, ne na mnoho způsobů, ale mnoha… Nebo snad tu rýhu již dále neprodlužovat a pustit žilou zde obdobně, ale vlastně zcela jinak… Po deváté se najedl, po deváté se napil, po deváté již ulehl, v pelest s ní se nořil… A co bylo po desáté!? To co bylo poprvé anebo to co nebylo nikdy…

Sešli jsme se tehdy Voloďa Maslokov, Vojetěch Jirásko, Kristýna Liška Boková, Kampec Dolores, Jindřich Beneš, Marian Varga, Simona Ducháčková, Allian Sunarta a OHEŇ… a ještě další přišedší, abychom v kraji blouznivců po tři dny postáli a zase se rozešli… do svých koutů. Před námi zde na přelomu dvou, či vždy když dohasínal ten první, aby započaly dny měsíce červenění prošli mnozí… A  které, že nejzajímavější bylo setkání!? Věřím, že ti co tam byli vědí…

Jeden návštěvník mi před nedávnem řekl: Kdyby se mne někdo zeptal, co bylo nejlepší, řekl bych, že nejchutnější bylo sobotní poledne, protože jsem věděl, že film už začal, ale přitom ještě neskončil… Ale jen bych rád věděl, kdy že zde vlastně odbíjeli dvanáct…. To byla, pro někoho možná je a snad i bude Muzika Paka 2004. DvatisícePět…Zpět…!?!

Plakát Muzika Paka 2004 (PDF, 1.1 MB).

Zpět k navigaci.

VIII. ročník – 2003

Všichni jsme přesvědčeni o všemohoucnosti touhy. Vzýváme imaginaci jako královnu lidských schopností, straníme možnému proti skutečnému, ale aby to vedlo k něčemu konkrétnímu je třeba to stvrdit smlouvou

Jan Švankmajer

Po osmé se setkáváme v našem městečku uprostřed rudých polí, kde na místním rynku prýští voda packých bláznů s třídenním setkáním Muzika Paka aneb kultura okraje v kraji blouznivců… vždy ve stejném čase, ale vždy trochu jiném… Slova… barvy… zvuky… gesta, jakoby na nás volaly kdesi z druhého břehu… Snad někde v dáli zní psí štěkot a není jej možné uchopit a  možná, že již jen již zní…

Výstava dřevěných sošek – Michal Jára; Pavel Doskočil, Tomáš Bican, Jiří Kostka – výstava fotografií; Smolej, Hanušová – barokní hudba v chrámu; film Láska shora – Petr Marek; Ester Kočičková – šansony; Čankišou; DJs Adlib a R–Bosch; Pat a Mat – Tatranka; Hana Voříšková – písničkový automat; Rena Milgrom – břišní tanec; Jan a Eva Švankmajerovi – výstava; divadlo DNO + kapela; Horská karavana a Feng–Jün Song; performer Jan Surůvka; Martin Klapper – experimentální film; Teatr Novogo Fronta; film Jižní hranice (Süd Grenze) – Derevo; Tereza Boučková; kapely Horpyna, Palinckx, Feher Fekete Kerek; koncert Kataryny Kolcové.

Úvodní článek k festivalu Muzika Paka 2003 (PDF, 100 kB).

Zpět k navigaci.

VII. ročník – 2002

MUZIKA PAKA 2002, třídenní svátek kultury okraje v kraji blouznivců nám skončil. Mohli jsme slyšet vážnou, etnickou, rockovou hudbu, vidět scénický tanec, film či různá divadelní představení a výstavy. Zažili jsme zde i literární poledne, kdy pražské nakladatelství Hermann a synové uvedlo svůj nový titul od J. J. Kollára. Často dostáváme otázku proč jde o okraj…, vždyť v mnoha případech nejde o žádnou alternativu… Na okraj se bohužel tato kultura dostala pro svoji návštěvnost, i když si to vůbec pro svou kvalitu nezaslouží. Jde například o vážnou hudbu, scénický tanec, divadelní představení…, přestože je ve světě ve zcela jiném postavení, zde se bohužel divák jaksi vytrácí… Proto se snažíme aby si u nás našel divák k této kultuře opět cestu, aby pociťoval, že mu schází a nestala se tak okrajem okraje… O tom, jak se nám toto daří svědčí návštěvnost, s kterou můžeme být spokojeni. Vedle návštěvníků přijíždějících nejen z různých míst republiky, ale i z ciziny stoupá návštěvnost i místních, což nás zavazuje abychom průběh akce ještě zkvalitnili a tento trend udrželi. Pro Vaší představu, na tomto ročníku bylo k vidění dvacetdevět programových bloků, což bylo přibližně sto účinkujících z pěti zemí světa. Jsme proto vděčni nejen za každý finanční příspěvek, ale i za jinou pomoc, kterou jste nám poskytli a děkujeme tímto všem, kteří se na letošním ročníku festivalu podíleli.

Úvodní článek k festivalu Muzika Paka 2002 (PDF, 63 kB), plakát Muzika Paka 2002 (PDF, 193 kB).

Zpět k navigaci.

VI. ročník – 2001

Maříková, Drahovzalová – výstava; dvě piána – Od Mozarta po Kocába – Kytlerová, Valkoun; režisér Jiří Němec s filmem – Noční hovory s matkou; koncert duchovní hudby – Chmelařová (flétna), Fišerová (varhany) ; E – rockové trio – Kokolja, Ostřanský, Václavek, Miedke; Teatr NovoG.O. Fronta; Skryté knihy – sdružení ENVOI; Petr Nikl – vernisáž výstavy; koncert duchovní hudby – Filip Topol (varhany); studio Hořící žirafy Olomouc s Kostlivcem v silonkách; Basta – taneční divadlo z Brna; Martin Klapper – světelná performance; Divadlo Vizita – Náhodné opylení; básník Ivan Wernisch; kapely Tiger Lillies, Létající koberec a Monikou Načevou, Alom , Joe Blow; Schola Gregoriana Pragensis.

Program festivalu Muzika Paka 2001 (PDF, 334 kB).

Zpět k navigaci.

V. ročník – 2000

Trochu ve znamení návratů: Iva Bittová, Filip Topol, Envoi, Noriyuki Sawa, Pavel Fajt,… A bylo proč se vracet šlo přece o pátý ročník…

A něco nového: Kotov Dobeš, Üzo, Jednota, Martin Mainer, Hugh Metcalfe, Jiří Červenka, Andrej Stankovič, Swordfishtrombones, Gargamel, −123 minut, Brian Wright, Jarmila Chaloupková …to byla kultura okraje v kraji blouznivců na přelomu tisíciletí… venku, uvnitř, ve vzduchu i na souši… v kapkách i ohni vyzývala známým Pojarovským sloganem Pane pojďte si hrát všechny kteří zde byli a jež se stal také jednou z teček tohoto ročníku…

Program festivalu Muzika Paka 2000 (PDF, 253 kB).

Zpět k navigaci.

IV. ročník – 1999

Bude konec světa jsme se ptali spolu s tajnou organizací B.K.S. při čtvrtém ročníku festivalu Muzika Paka 99. Cosi nám naznačilo Dekadentní Divadlo Beruška, zvuky australských ARF ARF, abychom se poté ocitli díky ruskému divadlu Perm v Gogolově Ženitbě. Noční jarmark s lidmi jež kráčí mezi létajícími anděly jsme se dostali do snu či středověkého procesí divadla Continuo, abychom pak zachytili slova Jáchyma Topola, coby Údery Údy stejnojmenné skupiny spolu s Methamorphosis, Narajamou a Posmrtnými Zkušenostmi…

A na závěr snad ještě Divadlo na Zábradlí, Ghetto Swingers, Vojta Jirásko, Pro Babalu Aye, Martin Čihák a Dráža Band…

Program festivalu Muzika Paka 1999 (PDF, 463 kB).

Zpět k navigaci.

III. ročník – 1998

Třetí ročník festivalu přinesl opět některé změny. Nejdůležitější z nich byla ta, že se osamostatnil celostátní filmový seminář Hudba ve filmu, který se svým zaměřením s naším festivalem přece jen poněkud míjel a byl proto přesunut do jiného termínu. Muzika Paka v tomto ročníku přinesla monotematický blok dokumentárních snímků a byla také ve znamení některých návratů. Po dvou letech byla opět k vidění Iva Bittová a Těatr NovoG.O. Fronta.

Ze zajímavých osobností, které navštívili festival, kde performovali, vystavovali nebo hudebně presentovali, byli například: astrolog Pavel TURNOVSKÝ, režisér Karel VACHEK, kapela TERRA IGNOTA, malíř a grafik Vladimír KOKOLIA, loutkoherec Noriyuki SAWA, básník Jiří H. KRCHOVSKÝ, kapela PSÍ VOJÁCI, KRASNÉ NOVÉ STROJE a jiní. Pomyslnou třešničkou celého festivalu bylo vystoupení již téměř legendární skupiny DRÁŽA BAND. No a na konec, v neděli dopoledne, byl pozitivní koncert duchovní hudby. V podání japonské zpěvačky Makiko SUGANO, violisty J. KARLÍČKA a varhanisty prof. Jaroslava ŠAROUNA.

Program festivalu Muzika Paka 1998 (PDF, 395 kB).

Zpět k navigaci.

II. ročník – 1997

Akce úspěšně pokračující v započaté tradici, rozšířená navíc o celovíkendový filmový seminář Hudba ve filmu (v prvním z několika ročníků rozvržených odbornou lektorkou Danielou Koulovou se promítaly české filmy ze 30. a 40. let).

Ústředním bodem celého programu bylo otevření stálé výstavy pokrkonošských spiritistických kreseb z první poloviny století, která je přístupná v Klenotnici drahých kamenů, a vernisáž výstavy významných novopackých rodáků Miroslav Hák, Ladislav Zívr, František Gross: Setkání po  letech, již v Suchardově domě uspořádal Jaromír Zemina.

Vedle toho nechybělo ani divadelní představení (Lidská tragikomedie Ladislava Klímy v podání brněnského Ha–Divadla), rockový koncert (Už jsme doma, Sledě, živé sledě) a další akce (výstavy Lubomíra Typlta a Martina Vlčka, koncert zpěváka Oldřicha Janoty).

25. února 1998 byl novopackému Open Artu udělen Jivínský Štefan za jeden z nejvýznamnějších kulturních počinů roku 1997: za festival Muzika Paka 97.

Program festivalu Muzika Paka 1997 (PDF, 671 kB).

Zpět k navigaci.

I. ročník – 1996

Na prvním ročníku vedle koncertu vážné hudby, na kterém vystoupil A. Moravec, Iva Bittová a Dorothea Kellerová, tu Nová Paka během tří dnů zažila rockový koncert (MCH Band, Dunaj), strhující vystoupení experimentálního divadla (Těatr NovoG.O. Fronta), vernisáže výstav (Aleš Kuneš s fotografiemi z Nové Paky, Vít Ondráček s obrazy z cyklu Černá duha, Tomáš Rafl s obrazy z cyklu Hora), projekce klubových filmů, křest knihy Jaromíra Typlta a Aleše Kuneše o  Nové Pace (Opakem o překot) a řadu dalších akcí.

Do programu festivalu se toho roku poprvé zařadily také každoroční přehlídky filmů studentů pražské Filmové akademie múzických umění a vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže Prášiliáda, ve které její pořadatelé, studenti gymnázia v Nové Pace, oceňují především inteligentní debilitu a bláznivou fantazii.

Podstatným přínosem kulturnímu životu Nové Paky bylo otevření nové budovy Klenotnice drahých kamenů, poskytující prostor i výstavní síni a Městské knihovně. Budova byla postavena v letech 1994 – 95 nákladem města podle plánů ing. arch. Tomáše Šantavého. Scénář pro expozici drahých kamenů sestavil Mgr. Ivo Chocholáč.

Program festivalu Muzika Paka 1996 (PDF, 336 kB).

Zpět k navigaci.Copyright (c) 1996–2008 Open Art Nová Paka – veškerá autorská práva vyhrazena, design: IdeFixx, engine: Jakub&Ondřej